İçeriğe geç

Ay: Ağustos 2020

React Native Redux Kullanımı

Redux

Redux, Dan Abramov adında bir vatandaşın yarattığı javascript kütüphanesidir. Redux’ı React ile ayrılmaz bir bütün olarak olmazsa olmazı olarak düşünmeyin. Birlikte çok anılmalarının sebebi; birlikte popüler olmaları ve çok güzel entegre bir şekilde çalışabilmelerinden kaynaklıdır. Redux’ın ana amacı state’leri tek bir yerden yönetmektir. Application manage statement (uygulama durum yöneticisi) olarak geçer.

React Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Problem